Helsingin pörssin tuotto

Tässä tarkastellaan sijoittajan saamaa nimellistuottoa Helsingin pörssistä. OMX Helsinki Cap GI -tuottoindeksi kertoo pörssin kokonaistuoton osingot mukaanlukien.

Kyseessä on painorajoitettu indeksi, jossa yksittäisen yhtiön maksimipaino on 10%. Indeksiä on laskettu vuoden 1991 alusta alkaen, jolloin sen pisteluku oli 1000. Taulukon lukema on indeksin arvo vuoden lopussa.

Keskimääräinen vuosituotto 28v ajalta on ollut 10,65%. Mediaanituotto 14,37%. Nämä luvut sisältävät kurssinousun sekä osinkotuoton. Laskelmassa on kyseessä nimellistuotto, eikä siinä ole huomioitu inflaatiota tai veroja.

Osakesijoittajan kannattaa muistaa, että pörssiosakkeiden vuosittaiset tuotot vaihtelevat todella suuresti, joten lyhyen tähtäimen sijoitukset ovat riskisiä. Pitkällä aikavälillä saat kuitenkin todennäköisesti mukavan tuoton sijoituksillesi.

Advertisement