Evli Suomi Pienyhtiöt B (2018 päivitys)

Kirjoitin aiemmin Evlin pienyhtiörahastosta, joka on kiinnostava vaihtoehto suomalaisista pienyhtiöistä kiinnostuneelle sijoittajalle. Rahasto on tarjonnut historiallisesti erinomaista tuottoa, ja sisältää monia mielestäni kiinnostavia yhtiöitä.

Evli on nyt julkaissut 2017 vuosikatsauksen, josta selviää rahastojen tarkat omistusosuudet vuoden 2018 vaihteessa. Tässä taulukon muodossa Pienyhtiöt B -rahaston sisältö 31.12.2017:

Pienyhtiöt_2018

2018 aikana rahastossa on tapahtunut joitakin muutoksia. Tammikuun osalta minulla ei ole tietoa muutoksista. Helmikuussa Rovion koko positio myytiin tappiolla.

Maaliskuussa Talenom tuli salkkuun uutena yhtiönä. Sanomaa lisättiin, Detection Technologyä ja Revenio Groupia kevennettiin.

Näiden tietojen valossa yhtiöt painottuvat pörssin päälistan suuriin, keskisuuriin, pieniin, sekä First North listan yhtiöihin seuraavalla tavalla:

Pienyhtiöt_2018_listat

Mukana on siis hyvin suuri määrä isoja yhtiöitä. Toivoisin edelleen Nordnettiin saataville enimmäkseen pienistä yhtiöistä koostuvaa rahastoa. Tämän toteuttaminen käytännössä voi toki olla vaikeaa. Tällä hetkellä Evlin rahasto on ainoa vaihtoehto.

Pieniä yhtiöitä suuremmalla painolla haluavalle Nordnetin asiakkaalle suorat osakeostot ovat välttämättömiä. Kyseinen rahasto toimii kuitenkin hyvänä apuna hajauttamiseen.

Kiinnostavaa rahastossa on myös sen 80% lainoitusarvo Nordnetissä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ostat rahastoa tonnilla, niin saat sitä vastaan 800€ lainaa. Pienyhtiöiden lainoitusarvot ovat erikseen ostettuina usein 0-30%. Rahaston avulla saat siis salkkuusi halutessasi mukavasti vipua.

 

Tämä ei ole sijoitussuositus, eikä suositus käyttää velkaa sijoittamiseen. Jokainen on itse vastuussa omista sijoituspäätöksistään ja oman taloutensa hallinnasta.

 

Mainokset

Kaikkien pörssiyhtiöiden kurssit ja tavoitehinnat

Tein interaktiivisen taulukon kaikista Helsingin pörssin yhtiöistä. Taulukosta löytyy reaaliaikaiset kurssit, päivän kurssimuutos, tavoitehinta ja potentiaali. Voit järjestää tiedot haluamasi sarakkeen mukaan.

Pörssin päälistan yhtiöt löytyy täältä: https://goo.gl/WzEkJH

First North listan yhtiöt täältä: https://goo.gl/w1GoAx

Listoilla on yhteensä 162 osaketta, joista 139 on päälistalla ja 24 First Northilla. Yhtiöitä on yhteensä 152kpl, joista kymmenellä on listattuna kaksi osakesarjaa.

Kurssitiedot päivittyvät automaattisesti muutaman minuutin viiveellä. Tavoitehinnat päivitän manuaalisesti aina kun havaitsen muutoksia. Sinun on aina päivitettävä sivu selaimessasi saadaksesi uusimmat tiedot. Blogini kautta selatessa saat tuoreimmat tiedot klikkaamalla taulukkoa hiiren kakkosnapilla ja valitsemalla ”lataa kehys uudelleen”. Palautetta ja kehitysehdotuksia voi laittaa kommentteina tai Twitterin yksityisviestinä.

 

Disclaimer

Sijoitusblogissa on pakko olla disclaimer. Muuten on finanssivalvonta kimpussa, ja voi joutua linnaan. Että voisit jatkaa blogin lukemista, sinun täytyy lukea, hyväksyä ja ymmärtää seuraava vastuuvapauslauseke. Ei siis mitään asiaa katsomaan muita postauksia, ennenkuin olet lukenut jokaisen sanan.

 

Ne tämän blogin kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, joihin kuuluvat lausumat koskien yhtiöiden liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kasvua, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinoiden kehittymistä, sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa.

Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin.

Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä, ja lukuisija muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta.

Tällaisia tekijöitä ovat mm.
1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla;
2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja
3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. yhtiön maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Blogin julkaisija ei sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

 

Blogissa esitetty materiaali ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

 

Yllä mainittujen asioiden pitäisi oikeastaan olla jokaiselle itsestäänselvyys, mutta ne on esitetty tässä siltä varalta, että blogiani lukee jokin älykkyydeltään vaatimaton henkilö. Mikäli koet vaikeuksia kyseisten asioiden sisäistämisessä, ja et ymmärrä olevasi itse vastuussa omista päätöksistäsi, niin suosittelen lopettamaan sijoitusblogien lukemisen, ja oikeastaan koko internetin käytön. Kannattaa myös varmuuden vuoksi hakeutua holhouksen alaiseksi.

 

Loudspring 2017 yhteenveto

Loudspring_1080

Loudspring julkaisi 28.03. tilinpäätöksensä, joka on luettavissa täältä.

Yhtiötä tarkemmin seuranneille tilinpäätös ei tuonut suuria yllätyksiä. Muutamien yhtiöiden liikevaihdot olivat jo etukäteen tiedossa, ja kaikilta talouslukuja ei tarkemmin avattu edes vielä tilinpäätöksessäkään. Myöskään minkäänlaista ohjeistusta tai tarkempia tavoitteita tuleville vuosille ei edelleenkään saatu.

Osakkuusyhtiöt jatkoivat voimakasta kasvuaan. Omistusosuuksia lisättiin muutamissa yhtiöissä. Loudspringin tulos pysyi edelleen selkeästi tappiolla.

 

Eniten kohua viime aikoina on aiheuttanut Nocart, jonka Sambian projektin viivästyminen paljastui aiemmin Suomen Kuvalehden jutussa. Kyseessä on Loudspringin tärkeimmän osakkuusyhtiön tärkein projekti, joten viivästys on ymmärrettävästi vaikuttanut myös Loudspringin osakekurssiin.

Loudspringin ja Nocartin huono tiedottaminen asiasta on selkeästi ollut pettymys sijoittajille. Vieläkään ei saatu tarkkaa tietoa siitä, kuinka projekti etenee, ja milloin se näillä näkymin valmistuu. Nocartin laskuttamissa saatavissa on myös ollut epäselvyyksiä. Nocartin kehitykseen liittyy näin ollen merkittävää epävarmuutta.

Loudspringin mukaan nyt on kyseessä kuitenkin vain projektin viivästyminen, ja siitä aiheutuva liikevaihdon siirtyminen myöhempään ajankohtaan. Näin ollen Sambiasta on ennemmin tai myöhemmin tulossa huomattava määrä liikevaihtoa Nocartille. Lisäksi uusia projekteja on neuvotteluvaiheessa, ja tänä vuonna on odotettavissa myös uusia sopimuksia eri puolilta maailmaa.

 

Tilinpäätöksessä mainittiin Nocartin tarvitsevan lisärahoitusta. Myös yleisesti yhtiöiden rahoituksen tarpeesta kerrottiin näin:

”Eräiden osakkuusyhtiöiden näkymät ovat parantuneet näiden onnistuttua nostamaan rahoitusta ja hankkimaan uusia asiakkaita, joka vähentää liikevaihtoon kohdistuvaa riskiä. Toisaalta osa osakkuusyhtiöistä ei ole saavuttanut rahoitukseen ja asiakkuuksiin liittyviä tavoitteitaan ja useat osakkuusyhtiöt tarvitsevat rahoitusta lähitulevaisuudessa.”

”Rahoitusriski, tarkoittaen pääasiassa onnistuneitten pääomasijoituskierrosten saattamista päätökseen, on merkittävästi kasvanut osakkuusyhtiöissä koska pääomamarkkinoiden epävarmuus on kasvanut.”

Haasteita rahoituksen suhteen voi siis olla luvassa, ja joidenkin osakkuusyhtiöiden kasvu saattaa kärsiä rahoitusvaikeuksien takia. Loudspringin nykyisellä kurssitasolla ei kovin kannattavasti järjestetä osakeanteja rahoituksen hankkimiseksi. Sen verran ainakin on tiedossa, että Swap tulee listautumaan tämän vuoden aikana Tukholman First Northille, joten sille hankitaan tarvittava rahoitus listautumisannin kautta. Loudspringin on toki mahdollista pienentää Swapin omistustaan listautumisen yhteydessä, mikäli Loudspringillä ei muuten ole riittävästi kassavirtaa näköpiirissä.

 

Loudspring on myynyt viime aikoina salkustaan kokonaan Savo-Solarin, One1:n ja PlugSurfingin osakkeet, sekä pienen osuuden Enersizestä. Tulevia myyntejä kommentoitiin näin: ”Odotamme tekevämme kuluvan vuoden aikana osittaisirtautumisia venture salkkuun kuuluvista yhtiöistämme.”

Useisiin yhtiöihin on myös tehty lisäsijoituksia. Suurimmat omistusosuuden lisäykset tapahtuivat Eagle Filtersissä ja Nuuka Solutionsissa. Loudspringillä on jo Eaglessa enemmistöomistus, ja Nuukasta saavutetaan myös lähiaikoina yli 50% osuus, jos sille annettu laina konvertoidaan osakkeiksi. Pienempiä osuuden lisäyksiä tehtiin Swapissa, Sofi Filtrationissa ja ResQ:ssa.

 

Raportissa oli pari ihan mielenkiintoista uutta asiaa.

”Tulemme jatkossa julkaisemaan entistä laajemmat tiedot salkkuyhtiöidemme saavutuksista ja pitämään nämä tiedot päivitettynä verkkosivuillamme. Raportointimuoto on vielä parhaillaan keskustelun alla tätä kirjoittaessani mutta tällä välin useat analyysitalot tarjoavat myös analyysipalvelujaan. Olen varma että tämä lisääntyvän tiedon määrä tulee olemaan arvokasta sekä nykyisille että tuleville Loudspringin osakkeenomistajille.”

Lisää tarkempaa tietoa todellakin kaivataan. Useiden analyytikoiden käyttäminen jatkossa on todella hieno asia. Olen itsekin useiden muiden sijoittajien kanssa ehdottanut Loudspringille Inderesin analyysipalvelun käyttöönottoa, ja tämä taitaa olla viimeinkin toteutumassa.

”Yleisellä tasolla odotamme kuluvusta vuodesta hyvää vuotta Loudspringille ja tulemme keskittymään ydinyhtiöihimme. Pyrimme vuoden aikana aloittamaan markkinaohjauksen antamisen enemmistöomisteisista yhtiöistämme. Pyrimme enemmistöomistukseen niissä yhtiössä, joissa näemme mahdollisuuden kannattavuuteen lyhyellä aikavälillä. Tavoitteena on turvata tulevaisuudessa tasainen ja kasvava osinkovirta näistä valikoiduista yhtiöistä.”

Itselläni on ollut odotuksissa tälle tai ensi vuodelle juurikin tuo jonkinlaisen ohjeistuksen saaminen edes tärkeimmistä yhtiöistä. Nyt kun Eagle on enemmistöomistettu, ja pian mahdollisesti Nuukakin, niin voimme odottaa ainakin näille yhtiöille ohjeistusta.

 

Loudspringin kurssireaktioita ja yhtiöön liittyvää keskustelua seuratessa tulee väkisinkin mieleen, että tietävätköhän ihmiset ylipäätään mihin ovat sijoittaneet.

Alkuvaiheessa oleviin yhtiöihin sijoittaminen ja kansainvälistyminen vaativat paljon rahaa, eikä tulosta ala syntyä heti, vaikka firmat etenevät hyvin strategiassaan. Tässä vaiheessa on siis ihan selvää, että Loudspring tekee tappiota.

 

Osakkuusyhtiöiden liiketoimintamallit eivät ilmeisesti ole ihan selvillä kaikille. Alkuvaiheen yhtiöiden liikevaihdon ja tuloksen seuraaminen ei kerro läheskään kaikkea yhtiön tilanteesta, vaan sijoittajan täytyy perehtyä yhtiöihin paljon tarkemmin ymmärtääkseen näiden kehitystä, strategiaa ja ansaintamallia.

Enersize ja Nuuka toimivat SaaS-mallilla. Se tarkoittaa, että ne myyvät palvelua, josta tulot tulevat pikkuhiljaa sopimuskauden aikana kuukausimaksuina. Ensin tehdään pilottiprojekteja, joissa näytetään asiakkaalle palvelun toimivuus. Vasta sen jälkeen on mahdollista saada sopimus, josta myöhemmin saadaan kassavirtaa.

Enersize maksaa itse kaikki projektikulut, että asiakkaan olisi helpompi tehdä palvelun ostopäätös. Palvelun käyttöönotto on siis asiakkaalle täysin ilmainen, ja maksu suoritetaan vasta palvelua käyttämällä saavutetuista säästöistä. Näin ollen aluksi Enersizelle tulee todella paljon kuluja, eikä lainkaan liikevaihtoa. Myöhemmin siis saadaan useiden vuosien ajan tasaista ja ennustettavaa kassavirtaa. Tätä hätäisimmät sijoittajat eivät ymmärrä, ja siksi Enersizen kurssi onkin lasketellut rajusti.

Yhtiön ansaintamalliin siis kuuluu tappion tekeminen tällä hetkellä, ja sen tekemistä sopimuksista voidaan laskea tulevia kassavirtoja. Enersize julkaisi juuri erinomaisen esitelmän sopimuksistaan ja neuvotteluvaiheessa olevista projekteistaan. Sen perusteella jo nykyisistä sekä nyt työn alla olevista sopimuksista syntyisi lähivuosina kymmenien miljoonien edestä liikevaihtoa. Yhtiöllä menee siis erittäin hyvin, vaikka kurssikehityksestä voisi muutakin päätellä.

Nuuka on solminut sopimuksia ympäri maailmaa erittäin suurten asiakkaiden kanssa, joilla on miljardien eurojen edestä kiinteistöjä. Mikäli asiakkaat ovat tyytyväisiä Nuukan järjestelmään, on yhtiön mahdollista kasvattaa liikevaihtoaan huomattavasti pelkästään olemassaolevien asiakkaiden eri rakennuksiin laajentumalla. Loudspring on kasvattanut omistustaan Nuukassa huomattavasti, ja Nuuka tulee luultavasti pian muuttumaan Loudspringin tytäryhtiöksi omistuksen noustessa yli 50%.

Loudspringin toistaiseksi merkittävin omistus Nocart tekee projektiliiketoimintaa Afrikassa. Tästä pitäisi jo osata päätellä, että yhtiöön liittyy merkittäviä riskejä. Liikevaihdon kehitys on epätasaista, koska uusia projekteja ei tule tasaiseen tahtiin. Afrikka on epävarma liiketoiminta-alue. Rahoituksen hankkiminen projekteihin on haastavaa, eikä projektien etenemisestä suunnitelmien mukaan tai maksuaikataulujen pitämisestä ole todellakaan takeita. Vastineena on valtavan suuri potentiaali. Mikäli todellinen läpimurto Afrikan sähkömarkkinoille saadaan tehtyä, niin kasvun rajaa ei ihan heti tule vastaan.

Eagle Filters on ensimmäinen Loudspringin enemmistöomistettu sijoitus, ja näin ollen Loudspring-konsernin ensimmäinen tytäryhtiö. Kirjoitin Eaglesta ja sen potentiaalista jo aikaisemmin. Tämän jälkeen Eagle on toimittanut suodattimet Astoria Energyn 1200 MW kaasuvoimalaan, joka tuottaa 15-20% New York Cityn sähköstä. Voimalan omistavalla yhtiöllä on 200 muutakin kaasuvoimalaa, joten tästä kaupasta saattaa seurata myös uusia diilejä. Yksittäisen voimalan suodatinkaupan arvo on satojatuhansia euroja, ja suodattimet vaihdetaan vuosittain. Näin ollen liikevaihto on vuosittain toistuvaa, ja yhtiön parin miljoonan liikevaihto voi kasvaa merkittävästi jo muutamien uusien kauppojen ansiosta. Pienimuotoinen pettymys oli Eaglen tappiollisuus viime vuonna. Edellinen vuosi oli voitollinen, mutta nyt on ilmeisesti laitettu rahaa likoon tosissaan tulevaisuuden kasvun eteen.

Swapilta saatiin viimeinkin liikevaihtoluvut, mutta kannattavuutta ei vielä kerrottu. Oletan yhtiön olleen viime vuonna lievästi tappiollinen kasvupanostusten takia. Swap on kymmenkertaistanut liikevaihtonsa viimeisen kolmen vuoden aikana, ja on nyt Yhdysvaltojen suurin käytetyn tavaran kauppa. 2017 liikevaihto oli 14,2M€. Yhtiö tavoittelee liikevaihdon tuplaamista vuosittain. Swap suunnittelee listautumista Tukholman First Northille vuoden 2017 aikana, ja toiminnan laajentamista Yhdysvalloista myös Eurooppaan.

Sofi Filtrationilla on todistetusti toimiva ainutlaatuinen patentoitu tuote teollisuuden veden suodatukseen. Kohdemarkkina on erittäin laaja. Sofi tekee pilottiprojekteja useille asiakkaille ympäri maailmaa. Myyntiä ei siis vielä juurikaan ole, ja kuluja tulee paljon. Yhtiön potentiaali on suuri, ja Loudspringin omistusosuus on merkittävän kokoinen. Liikevaihdon kasvu ja tuloksen tekeminen vaativat vielä aikaa.

ResQ on vielä melko pieni yhtiö, eikä sen omistusosuus ole kovin suuri. Kasvutahti on kuitenkin hurja. Vuonna 2017 käyttäjämäärä ja sovelluksen kautta tehtävät tilaukset kasvoivat 200%. Markkinat ruokahävikin hyödyntämiselle ovat todella suuret.

Muilla yhtiöillä ei näkemykseni mukaan tule lähivuosina olemaan merkittävää vaikutusta Loudspringiin pienen kokonsa tai pienen omistusosuuden takia.

 

Kokonaisuutena vuosi meni haasteista huolimatta kohtuullisen hyvin. Loudspringin strategia selkeytyi. Nyt keskitytään tuottavimmiksi katsottuihin ydinomistuksiin, joissa saatiin hankittua merkittävä omistusosuus kohtuullisella valuaatiolla. Heikommin menestyvistä yhtiöistä luovutaan, että voidaan panostaa menestyjiin entistä enemmän. Näin saadaan luotua osakkeenomistajille mahdollisimman paljon arvonnousua tulevina vuosina.

Kaikki merkittävimmät yhtiöt etenivät strategiassaan. Edellytyksiä menestykselle tulevina vuosina löytyy. Riskejäkin on vielä olemassa varsinkin osakkuusyhtiöiden rahoituksen saamisen suhteen.

Varovaisen sijoittajan kannattaa vielä odotella tilanteen selkeytymistä, mutta toisaalta nykyisellä arvostuksella riskiä sietävä voi saada hyvässä skenaariossa osakkeelle todella korkeaa tuottoa.

 

Blogi avattu

Kuukauden tauon jälkeen blogi on jälleen auki.

Otin välillä hieman omaa aikaa, ja mietin minkälaista sisältöä haluan jakaa muille. Karsin pois vanhempia kirjoituksia, jotka eivät ole enää ajankohtaisia. Uudenlaista materiaalia on tulossa ensi kuussa, joten kannattaa seurata!

Twiittejä tulee päivittäin, tsekkaa Twitter feed blogin oikeasta reunasta, tai https://twitter.com/OsakeKeisari

–  OsakeKeisari

 

Suomen Hoivatilat

Suomen Hoivatilat on kasvanut vahvasti, mutta yhtiön osakekurssi on yhä vuoden takaisissa lukemissa. Tässä oma näkemykseni asiasta.HT_Logo_Pysty_RGBSuomen Hoivatilojen liiketoimintamalli on hoivakotien, päiväkotien, koulujen ja kokonaisten palvelukortteleiden rakentaminen, rahoittaminen ja vuokraaminen. Hoivatilat tarjoaa palveluntuottajalle ”avaimet käteen” -kokonaisratkaisun tontin hankkimisesta valmiiksi varusteltuihin tiloihin saakka.

 

Yhtiö on kasvanut viime vuosina erittäin voimakkaasti, ja 13.02. julkaistu tilinpäätöskin oli odotusten mukainen. Olen törmännyt usein keskusteluun, jossa ihmetellään kurssin laahaamista vuoden takaisella tasolla. Tässä kurssigraafi vuoden ajalta:

Hoiva_1v

Niinpä näyttää olevan. Vaisua kehitystä lukuunottamatta muutamaa piikkiä. Ensimmäinen ja korkein piikki johtui päälistalle siirtymisestä 01.03.2017. Muut suuremmat liikkeet ovat lähinnä tulosjulkistusten ja Inderesin suositusmuutosten lyhytkestoisia reaktioita.

Mutta. Hoivatilat listautui pörssiin alkuvuodesta 2016. Antihinta oli 3,20€ osaketta kohti. Miltä kurssikehitys näyttää listautumisesta alkaen?

Hoiva_kaikki

Kappas vaan. Osake on tuottanut listautumisantiin osallistuneille kahdessa vuodessa noin 150%. Eihän tämä kurssikehitys niin heikkoa ole ollutkaan.

2016 elokuussa näemme ensimmäisen voimakkaan nousupiikin. Silloin julkaistiin ensimmäinen puolivuotiskatsaus. Hoivatilat löi pöytään sellaiset luvut, jotka heti vakuuttivat sijoittajat yhtiön potentiaalista.

2016 joulukuussa oli seuraava voimakas nousu, kun tulevasta sote-uudistuksesta innostuneet sijoittajat ryntäsivät tankkaamaan kaikkia siitä potentiaalisesti hyötyviä yhtiöitä.

Seuraava piikki olikin tuo aiemmin mainittu Firsth Northista päälistalle siirtyminen.

 

Olisikohan mahdollista, että osake on ollut vuoden vaihteessa jo hieman ylihinnoiteltu, ja siitä syystä nousuvaraa ei ole tänä vuonna ollut yhtiön positiivisen kehityksen jatkumisesta huolimatta?

 

Yksi tämän hetken arvostukseen vaikuttava seikka voi olla mahdollinen tuleva osakeanti. Hoivatilat tarvitsee pääomaa jatkaakseen voimakasta kasvuaan. Anti aiheuttaa epävarmuutta sijoittajien keskuudessa, ja saattaa tilapäisesti painaa kurssia.

 

Yhtiön tarkempi analysointi ja osakkeen arvonmääritys on hieman haastavaa. Suosittelen katsomaan seuraavan Inderesin videon, jossa kerrotaan eri tuottokomponenteista.

 

 

Hoivatilojen omat raportit ja tiedotteet löydät täältä. Kannattaa tsekata ainakin viimeisin esitysmateriaali 2017 tilinpäätöksestä.

 

Mielestäni osakkeen arvostus on tällä hetkellä varsin kohtuullinen. On perusteltua maksaa osakkeesta yli nettovarallisuuden verran, kun tiedämme kiinteistökannan kasvavan voimakkaasti. Pitkät vuokrasopimukset ja 100% vuokrausaste tuovat turvaa osakkeenomistajalle. Tulevaa mahdollista antia ei kannata pelätä, koska yhtiö pystyy sijoittamaan kerätyt varat erittäin tuottavasti.

Pidän Suomen Hoivatiloja varmana ja tuottoisana sijoituskohteena keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Hoivakiinteistöjen tarve tulee varmasti kasvamaan väestön ikääntyessä. Yhtiöllä on jo näyttöä vahvasta kasvusta, ja uskon, että se tulee menestymään jatkossakin kasvavilla markkinoilla.

Riskinä on kilpailun koveneminen alalla, ja sen myötä rakennushankkeiden kehityskatteiden pienentyminen. Alaan vaikuttaa myös lainsäädäntö, joten jonkinlainen poliittinen riski on olemassa. Tuottovaatimusten mahdollista kehitystä pitemmällä aikavälillä en osaa arvioida. Sen verran kuitenkin osakkeen arvosta voi itsekin tehdä laskelmia, että tässä tuskin tulee ainakaan rahojaan menettämään.

 

Kiinteistösijoitusten vaihtoehtoja pohtivan on hyvä huomata, että hoiva-ala ei ole niin suhdanneherkkä kuin kaupalliset kiinteistöt, ja vuokralaisriskitkin ovat hoiva-alalla pienemmät.

Nyt kun puhutaan yleisesti osakemarkkinoiden mahdollisesta kääntymisestä laskuun, niin mielestäni Suomen Hoivatilojen kaltaiseen defensiiviseen yhtiöön sijoittaminen on turvallisen tuntuinen valinta.

 

FIM:in analyysit Loudspringistä / Cleantech Investistä

FIM on julkaissut vuosittain kaksi analyysiä Cleantech Investistä, eli nykyisestä Loudspringistä. Kuinka analyytikot ovat onnistuneet tähän mennessä?

Cleantech Invest listautui kesäkuussa 2014. Merkintähinta oli 0,65€ osakkeelta. Listautumisen järjestäjänä toimi FIM Pankki.

Kurssi pysytteli ensimmäiset kuukaudet listautumishinnan alapuolella, mutta yhtiön kehityksen myötä ovat osakkeenomistajat saaneet satojen prosenttien tuoton.

Loudspring_kaikki

 

Ensimmäinen löytämäni FIM:in raportti julkaistiin helmikuussa 2015.

Tässä osakkeen hinta-arviot jokaisesta raportista, sekä linkit itse analyysiin:

2015 helmikuu 0,78€

2015 syyskuu 0,76€

2016 helmikuu 1,44€

2016 marraskuu 1,50€

2017 tammikuu 3,12€

2017 lokakuu 3,22€

 

Tässä FIM:in arvo per osake lisättynä kurssigraafiin:

Loudspring_kaikki_FIM

Tähän mennessä FIM:illä on siis oltu hyvinkin samaa mieltä markkinoiden kanssa. Viime aikoina kurssi on kuitenkin notkahtanut. Jos analyyseja julkaistaan entiseen tahtiin, niin pian pitäisi ilmestyä seuraava FIM:in näkemys yhtiön arvosta.

 

Tässä arvonmääritystaulukot kaikista analyyseista. Voit vertailla ennusteiden ja osakkuusyhtiöiden omistusosuuksien kehitystä viime vuosina.

 

FIM taulukot

 

Yksi mielenkiintoinen asia liittyen tähän, on analyytikon osakeomistukset. FIM:in pääanalyytikko, joka on ollut mukana myös Loudspringin tutkimuksessa, löytyy myös Loudspringin suurimpien osakkeenomistajien listalta.

Kim Gorschelnik omisti vuoden 2015 lopussa 40.000 osaketta, ja lisäsi omistustaan vielä 10.000 osakkeella vuonna 2016. Häneltä löytyy edelleenkin nämä 50.000 osaketta, eli ainakaan yhtiötä seuraavan analyytikon mielestä nyt ei ole aika myydä.

Kyseinen herra on aiemminkin sijoittanut menestyviin kasvuyhtiöihin, kuten Revenioon, jonka osakekurssi on noussut yli 500% viimeisen viiden vuoden aikana.

Suurimpien osakkeenomistajien listalta löytyy muitakin mielenkiintoisia nimiä. Voit ladata uusimman listan tästä Exel-taulukkona.

Itse en ihan vielä sadan suurimman omistajan listalle pääse, mutta salkustani löytyy kuitenkin viisinumeroinen määrä Loudspringin osakkeita.