Cleantech Invest – Esittely Ruotsissa

Cleantech Investin toimitusjohtaja Alexander Lidgren esiintyi tänään Sedermeradagen -tapahtumassa Tukholmassa. Ruotsia ymmärtävät voivat katsoa tapahtuman oheisesta linkistä. Tässä kuvia esitelmästä omilla kommenteillani.

 

 

 

 

CTI_1

Salkkuyhtiöiden liikevaihto on kasvanut viime vuodet voimakkaasti. 2017 H1 liikevaihto oli jopa 343% viime vuotta korkeampi.

 

CTI_2

Kansainvälisen johtoryhmän jäseniä.

 

CTI_3

Yhtiöt toimivat laajasti eri puolilla maailmaa.

 

CTI_4_Enersize

Enersizen potentiaalinen markkina on todella suuri.

 

CTI_5_Nuuka

Nuukan hallinnoimien rakennusten määrä on räjähdysmäisessä kasvussa.

 

CTI_6_Swap

Swap on Yhdysvaltojen suurin käytetyn tavaran kauppa.

 

CTI_7_Nocart

Nocart pystyy tuottamaan sähköä lukuisista eri uusiutuvista lähteistä.

 

CTI_8_Nocart

Nocartin liikevaihdon kasvu on kiihtynyt entisestään. 2017 sen odotetaan olevan 60M€.

 

CTI_9_Eagle

Eagle Filtersillä on todella suuri potentiaalinen markkina.

 

CTI_10_ResQ

ResQ lähti vasta nollasta, mutta on jo todella suosittu.

 

CTI_11_Impact

Suurimpien yhtiöiden ympäristövaikutus on todella merkittävä.

 

CTI_12_Final

Tässä vielä strategian eri vaiheet lyhyesti.

 

 

Mainokset

Cleantech Invest – Loudspring

Cleantech Invest on julkaissut uuden strategiansa. Tässä joitakin poimintoja siitä. Muutokset olivat merkittävämpiä kuin osasin tässä vaiheessa odottaa.

 

Yhtiö aikoo vaihtaa nimensä. Uusi nimi on Loudspring. Nimen vaihdon perusteet löydät yhtiön tiedotteesta.

Toimintamalli muuttuu nykyisestä sijoitusyhtiö/kiihdyttämö -mallista operatiiviseksi yhtiöksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoituskohteista ei välttämättä pyritä irtautumaan, vaan niistä voidaan myös hankkia enemmistöosuuksia, ja liittää ne Loudspring -konserniin.

Tämä on mielestäni järkevä ja strategisesti merkittävä askel. Jotkut yhtiöistä ovat yksinkertaisesti niin hyviä, että niistä harmittaisi luopua. Sen sijaan kannattaa nostaa niiden omistusosuutta, ja olla entistä enemmän mukana näiden parhaan potentiaalin omaavien yhtiöiden toiminnassa. Näin myös Loudspringin kokenut ja asiantunteva johto pääsee vaikuttamaan paremmin suoraan yhtiöiden toimintaan ja päätöksentekoon.

Loudspring harkitsee siirtymistä Tukholman ja/tai Helsingin pörssin päälistalle. Tämä tulisi lisäämään yhtiön tunnettuutta ja parantamaan osakkeen likviditeettiä.

 

Strategiapäivityksestä jäi ensilukemalla erittäin positiivinen maku. Yhtiötä viedään nyt rajusti eteenpäin uudella tavalla. Nyt esitellyillä ratkaisuilla saadaan lähivuosina luotua entistä enemmän omistaja-arvoa.

 

CTI:n tiedotteita ja siihen liittyviä uutisia seuranneet ovat varmaankin huomanneet jo aiemmin muitakin merkkejä tulevista muutoksista.

Lokakuussa toteutettiin 1,2M€ osakeanti, koska ”yhtiö haluaa pystyä tarttumaan tällä hetkellä saatavilla oleviin mahdollisuuksiin joiden yhtiö uskoo hyödyttävän osakkeenomistajia”.

Lokakuun alussa kerrottiin Cleantech Investin avanneen miljoonan luottolimiitin Nordeaan.

Q3 katsauksessa mainittiin, että Enersizen osakkeita myytiin puolella miljoonalla.

 

Kysymys kuuluukin, että mihin nämä rahat sijoitetaan?

 

 

Lehto Group Q3 kommentit

Lehto julkaisi 2017 Q3 katsauksen torstaina 09.11.

Markkinoiden vastaanotto oli kylmä. Kurssi on tippunut kahden päivän aikana lähes 8%. Varsinkin ulkomaiset sijoittajat tuntuvat haluavan Lehdon osakkeista eroon hinnalla millä hyvänsä.

 

Lehto Groupin liikevaihto kasvoi 48.3% ja oli 135.8M€ (ennuste 126M€). Liikevoitto 13.5M€ jäi ennusteesta (14.5M€), mutta liikevoittoprosentti 10% oli alkuvuotta parempi. Positiivista on, että vahva tilauskanta jatkoi kasvuaan (502,6M€).

Ohjeistus pidettiin ennallaan. Lehdon mukaan koko vuoden liikevaihto kasvaa 40-50% ja liikevoittoa kertyy vähintään 10% liikevaihdosta. Tämä tarkoittaisi koko vuodelta 506,5-542,7M€ liikevaihtoa, ja vähintään 50,7-54,3M€ liiketulosta.

Tähän mennessä liikevaihtoa on kertynyt 1-9 2017 aikana 367,3M€ ja liiketulosta 9,1%, eli 33,5M€, joten neljänneltä kvartaalilta voi ohjeistuksen perusteella odottaa 139,2-175,4M€ liikevaihtoa ja 17,2-20,8M€ liiketulosta. Tämä vaatisi 11,9-12,4% liikevoittoprosenttia.

Tässä vielä sama taulukon muodossa. Ennusteet omat omia arvioitani.

Lehto_taulukko_2017.png

 

Viime vuonna Q4 oli selkeästi vahvin kvartaali. Liikevaihto oli 129,7M€ ja liikevoitto 12,3% eli 16,0M€. Tähän tarvittaisi vain vajaan 8% parannus ohjeistuksen alarajan täyttämiseksi, joten voidaan helposti olettaa, ettei ohjeistuksesta jäädä. Ylärajan saavuttaminen vaatisi 35% liikevaihdon ja 30% liiketuloksen kasvua viime vuodesta. Tämäkin on täysin mahdollista saavuttaa.

Viimeisen neljänneksen näkymiä tukevat ennätyksellisen vahva tilauskanta, sekä tieto muutamista loppuvuoden aikana valmistuvista hankkeista. Suuremmista toimitilakohteista valmistuvat Nokian Prisma ja Jyväskylän Seppälän liikekeskus. Helsingin Iso Roobertinkadun arvokiinteistön korjausurakka on myös valmis Q4 aikana. Asuntoja oli Q3 päättyessä rakenteilla 1 855 kappaletta. Hoivakotejakin oli rakenteilla 22kpl. Näin ollen voimme olla hyvin luottavaisia loppuvuoden suhteen.

Henkilöstöä oli onnistuttu rekrytoimaan jälleen lisää. Q3 jälkeen työntekijöitä oli 1105, kun Q2 jälkeen luku oli 1009. Vuoden alussa työntekijöitä oli 747. Kasvua on siis viime kvartaalista noin 10% ja vuoden alusta lähes 50%.

 

 

Lehdon tavoitteet

 

Lehdon 2017-2020 strategiaan kuuluu:

Konsepteihin perustuvan toimintamallin edelleen kehittäminen
Lehto pyrkii kehittämään suunnittelua ja rakennustuotantoa siten, että mahdollisimman iso osa konsernin tuotannosta perustuu vakioituihin ratkaisuihin

Tehdastuotannon roolin kasvattaminen
Tavoitteena on kasvattaa omissa tehtaissa tuotettujen rakennuselementtien ja -moduulien osuutta rakennushankkeissa

Asiakashyötyjä korostavan toimintamallin edistäminen
Tavoitteena on edelleen kehittää toimintamallia, jossa asiakkaalle tarjotaan kokonaisratkaisu – sisältäen kaikki rakennushankeen läpiviemiseen tarvittavat palvelut. Toimintamallilla Lehto tavoittelee merkittävää aikataulu-, kustannus- ja laatuhyötyä asiakkailleen.

Kansainvälistyminen
Tavoitteena on laajentaa toimintaa Pohjoismaissa

 

Lehdon omat pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

Liikevaihdon kasvu keskimäärin 10-20 % vuodessa
Liikevoitto keskimäärin noin 10 % liikevaihdosta
Omavaraisuusaste vähintään 35 %
Osingonjako noin 30-50 % tilikauden tuloksesta

 

 

Ennuste 2018

 

2017 neloskvartaalista on varmasti tulossa todella hyvä, mutta seuraavan raportin mielenkiinto kohdistuukin enimmäkseen 2018 ohjeistukseen.

Lehdon 2018 näkymät ovat mielestäni lupaavat. Liikevaihdon prosentuaalinen kasvu tulee varmasti olemaan selvästi kuluvaa vuotta maltillisempaa, koska firmalla alkaa olla jo kokoa niin paljon.

Tässä vaiheessa odotan ensi vuodelle noin 20% liikevaihdon kasvua. Liikevoittoa odotan 11% liikevaihdosta. Näin ollen lukemat olisivat liikevaihto 650M€ ja liikevoitto 71,5M€. Nettotulos olisi 57,2M€ ja osakekohtainen tulos 0,98€. Näillä lukemilla saataisi ensi vuodelle P/E 11,5.

Tilauskanta on tällä hetkellä yli puoli miljardia ja lisäksi uusia kohteita on vireillä. Mainitsin joitakin aikaisemmissa kirjoituksissani.

Ensi vuodesta mielenkiintoisen tekee myös toiminnan aloittaminen Ruotsissa. Ensimmäinen hanke on suunniteltu alkavaksi alkuvuodesta 2018. Myöhemmin voidaan odottaa myös laajentamista muihin pohjoismaihin.

Kansainvälistyminen lisää potentiaalia huomattavasti. Mikäli Lehdon konsepti saadaan vietyä onnistuneesti muihin pohjoismaihin, voidaan tulevina vuosina kasvaa vielä huomattavasti.

 

Mielestäni Lehto on erittäin kiinnostava rakennusyhtiö edistyksellisten, asiakasystävällisten ja kustannustehokkaiden toimintatapojensa ansiosta.

Analyytikoiden tavoitehinnat Lehdolle ovat tällä hetkellä keskimäärin 14€ paikkeilla. Osinkotuotoksi ennustetaan 0,31€, eli tämän hetken 11,29€ kurssilla 2,7%.

Osake on tällä hetkellä hyvin maltillisesti arvostettu, joten tämä on juuri nyt mielestäni hyvä ostokohde. Omassa salkussani Lehtoa on todella suurella painolla.

 

 

Yleistä tietoa rakennusalasta

 

Rakentamisessa on meneillään korkeasuhdanne. Valmistuvien uusien asuntojen määrä kasvaa koko ensi vuoden. Uusien asuntojen aloitusten määrän odotetaan olevan ensi vuonna hieman tätä vuotta pienempi. Toimitilarakentaminen kiihtyy 2018 loppupuolella talouden kasvun vauhdittamana. Korjausrakentaminen kasvaa edelleen, koska rakennuskannan ikärakenne edellyttää korvausinvestointeja.

Suurimpien kaupunkialueiden kerrostaloasuntojen kysyntä tulee olemaan vahvaa myös tulevaisuudessa kaupungistumisen ja väestönkasvun ansiosta. Kasvukeskuksiin nousee myös jatkuvasti uusia toimitiloja. Hoivakoteja tarvitaan vielä paljon lisää väestön ikääntyessä.

Vanhaa talokantaa täytyy myös päivittää nykyaikaan. Korjausrakentamisen markkinat ovat tällä hetkellä suunnilleen yhtä suuret kuin uudistalorakentamisen. Asunnon korjausaikomuksia on joka kolmannella kuluttajalla. Taloyhtiöistä joka toinen suunnittelee korjauksia.

 

Lehto Group Q3 ennakkokommentit

Lehdon Q3 katsaus julkaistaan torstaina 09.11. klo 8.00.

Edellinen 2017 puolivuotiskatsaus oli muilta osin hyvä, mutta liikevoittoprosentti oli hieman vaisu 8,7% (2016 Q2 12,7%). Tämän vuoden ohjeistuksen mukaan koko vuodelta liikevoittoa kertyy yli 10%.

 

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi peräti 64,7% ja liikevoitto oli 8,6%. Tilauskanta kasvoi puolen vuoden aikana jopa 50%, ja oli kesäkuun lopussa 465,8M€ (2016 lopussa 309,1M€). Tästä voidaan päätellä liikevaihdon kasvun jatkuvan.

Ohjeistuksen mukaan koko vuoden liikevaihto kasvaa 40-50% ja liikevoitto on yli 10%. Näin ollen H2 liikevaihdon pitäisi olla 275-311M€ ja liikevoittoprosentin vähintään 11%.

Vahvan tilauskannan ja tiedossa olevien loppuvuodesta valmistuvien projektien perusteella voidaan olettaa liikevaihdon kasvun olevan haarukan ylälaidassa. Sen sijaan liikevoiton kertymiseen liittyy hieman epävarmuutta alkuvuoden ohjeistusta heikomman kannattavuuden takia. Hannu Lehto kuitenkin kertoi luottavaisena liikevoiton kertymisen painottuvan vuoden toiselle puoliskolle.

 

Q3 aikana suuremmista projekteista valmistui ainakin kauppakeskus Pikkulaiva. Nokian uusi Prisma avataan ensi viikolla 16.11. En ole varma tuleeko tämä Q3 vai Q4 tulokseen. Jyväskylän Seppälän liikekiinteistö valmistuu luultavasti Q4 aikana. Nämä jokainen ovat arviolta noin 20M€ projekteja.

Lippulaivan projektin varsinaisen sopimuksen allekirjoittaminen siirtyi ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Projektin koko on noin 200M€, ja se jakautuu kolmelle vuodelle.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimitilojen liikevaihto kasvoi 48% ja oli 72,6M€. Toimitilojen tilauskanta kasvoi H1 aikana noin 11%, ja oli 84M€ (2016 lopussa 75,5M€).

 

Asuntojen H1 liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 48% ja oli 77,2M€ (2016 H1 53,2M€). Hannu Lehdon kommenttien perusteella asunnoista suurin osa tämän vuoden asunnoista valmistuu toisen vuosipuoliskon aikana.

Asuntojen tilauskanta on kasvanut erittäin voimakkaasti, ja se oli H1 jälkeen 235,2M€ (2016 lopussa 132,8M€). Kasvua puolessa vuodessa peräti 77%.

 

Hyvinvointitilojen palvelualueella H1 liikevaihto kasvoi jopa 101%, ja oli 49,1M€ (2016 H1 24,4M€). Tilauskanta sen sijaan hieman pienentyi puolen vuoden takaisesta, ja oli 46,4M€ (2016 lopussa 57,2M€).

Lehto kertoi hankkineensa Iistä uudet tuotantotilat hyvinvointitilojen elementtituotantoa varten, joten ilmeisesti luottoa tämänkin palvelualueen kasvun jatkumiseen löytyy.

Väestön ikääntyminen tulee kasvattamaan hoivakotien tarvetta huomattavasti. Arvioiden mukaan seuraavan vuosikymmenen aikana tarvitaan 500 uutta hoivakotia.

 

Korjausrakentaminen kasvoi Lehdon toimialueista eniten. Merkittävä osa kasvusta selittyy lokakuussa 2016 tapahtuneella Rakennus Warecon yritysostolla.

Korjausrakentamisen H1 liikevaihto oli 32,6M€ (2016 H1 14,0M€), eli kasvua tuli 133%. Tilauskanta kasvoi puolen vuoden takaisesta voimakkaasti ja oli 100,1M€ (2016 lopussa 43,5M€).

 

Ensi vuodelle on jo tiedossa useita suuria projekteja eri palvelualueilta. Merkittävimpiä Lehdon tavoittelemia vielä lopullisesti vahvistamattomia kohteita ovat Jyväskylän Hippos2020 -hanke, ja Espoon Lippulaiva, jota kommentoin tarkemmin aikaisemmassa kirjoituksessani. Hippos2020 tulee olemaan pohjoismaiden suurin liikunta- ja hyvinvointipalveluiden osaamiskeskus. Hankkeen rakentaminen on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2018-2023. Koko projektin arvo on noin 300M€.

Jo vahvistetuista kohteista 2018 aikana tulevat valmistumaan mm. kaksi suurta logistiikkakeskusta Frode Laursenille ja DSV:lle loppuvuodesta, sekä Vantaan Väritehtaankadun toimistotilat alkuvuodesta. Näissä jokaisessa puhutaan kymmenien miljoonien suurusluokasta.

Eräs mielenkiintoisimmista asioista ensi vuotta ajatellen on Lehdon tytäryhtiön perustaminen Ruotsiin. Lehto Group omistaa Lehto Sverige AB:sta 88%, ja loput yhtiöstä omistavat neljä Ruotsalaista vähemmistöosakasta, joilla kerrotaan olevan vahvaa kokemusta asuntorakentamisesta Tukholman seudulla. Ensimmäinen Ruotsin rakennusprojekti alkaa alkuvuodesta 2018.

Mikäli Lehdon konsepti saadaan toimimaan myös Ruotsissa vastaavaan tapaan kuin Suomessa, on lähivuosilta mahdollista odottaa voimakasta kasvua.

 

Kurssikehitys viime katsauksen jälkeen on ollut vaisua. Tässä Lehdon 3kk kehitys verrattuna Helsingin pörssin yleisindeksiin.

Lehto_indx

Laskun suurin syy lienee omistajien osakemyynnit. Mielestäni nyt on hyvä paikka ostaa osaketta kohtuullisella arvostuksella. Itse olen lisännyt omistustani huomattavasti.

 

Seuraan Lehtoa erittäin aktiivisesti, ja se kuuluu salkkuni suurimpiin omistuksiin. Pyrin kommentoimaan Q3 tulosta mahdollisimman pian julkaisun jälkeen.

 

 

Cleantech Invest 2017 Q3 kommentit

Cleantech Invest julkaisi eilen 31.10.2017 Q3-katsauksensa. Katsauksessa tuli odotetusti varsin niukasti uutta tietoa, eikä talouslukuja juurikaan ollut mukana. Puoli tuntia katsauksen jälkeen julkaistiin tiedote Nuukan omistusosuuden lisäämisestä.

Tiedotteet ovat luettavissa http://www.cleantechinvest.com/uutiset

Tässä yhteenveto sekä omia kommenttejani yhtiön tapahtumista.

 

Tähän mennessä Cleantech Invest on käyttänyt ainoastaan omaa pääomaa sijoituksiin, mutta yhtiö näki edellisen katsauskauden aikana salkkuyhtiöiden liikevaihdon kasvaneen sille tasolle, jolla Cleantech Invest näkee järkeväksi nostaa ensimmäisen lainansa. Katsauskauden aikana yhtiö sopi 1MEUR limiitistä Nordea Pankin kanssa.

Cleantech Invest osallistui katsauskauden aikana Swap.comin sijoituskierroksen takauskonsortioon 1,5M€ panoksella.

Cleantech Invest solmi yhteistyösopimuksen suomalaisen maastohiihtäjän Matti Heikkisen kanssa. Kyseessä on ensimmäinen ns. brändilähettiläs “Brand Ambassador” -sopimus Cleantech Investin ja ammattilaisurheilijan välillä. Sopimus on kestoltaan kaksivuotinen ja sisältää kahden vuoden jatko-option.

Avasimme pysyvän toimiston Tukholmaan, jota hoitaa perustajaosakkaamme Timo Linnainmaa. Tämän lisäksi Los Angelesin toimistomme on laajentunut ja Antonio Gallizio on liittynyt osaksi L.A:n tiimiä. Los Angelesin toimisto tukee usean salkkuyhtiömme USA:n markkinoille tuloa, mukaan lukien Nuuka Solutions, Eagle Filters ja Sofi Filtration.

 

Cleantech Invest teki osittaisen exitin Enersizesta. Osakkeita myytiin puolella miljoonalla eurolla 2,3% Enersizen osakekannasta. Sijoituksen arvonnousu oli 1030%. Kaupan jälkeen CTI:n omistus Enersizestä on 35,9%.

Tässä lainaus edellisestä puolivuotiskatsauksesta: ”Tavoitteemme on irtautua yhdestä tai useasta yhtiöstä pääasiassa osoittaaksemme nykyisille ja tuleville osakkeenomistajillemme, kuinka vahvaa tuottoa pystymme tällä hetkellä saamaan sijoituksistamme.”

Tämä ei siis tullut yllätyksenä. Voimakkaasti kasvavan ja hyvin menestyvän Enersizen myymisessä tällä hetkellä ei ole mielestäni järkeä. Onneksi osuus oli todella pieni, joten sillä ei ole suurempaa merkitystä. Päästiinpä näyttämään yli 1000% tuotto sijoitukselle.

Enersizen tavoite tälle vuodelle on 10 uutta asennussopimusta, joista 6 on jo tehty. Neuvotteluja on käynnissä useiden tehtaiden kanssa, joten tämä tavoite tulee luultavasti täyttymään. Enersize listautui pörssiin kesäkuussa, joten se julkaisee itse omat tarkemmat raporttinsa. Q3-katsaus julkaistaan 27.11. Puolivuotiskatsaus on luettavissa täällä: http://enersize.com/rapporter/

 

Nuukan omistusosuutta lisättiin reilusti aiemmin ilmoitetusta 34 prosentista nyt tiedotettuun 48,1%. Lisäys tehtiin osakevaihdolla. Nuukan omistajille tarjotaan merkittäväksi 143.100 uutta Cleantech Investin osaketta. Vaihdon kohteena olevat osakkeet edustavat noin 11,1 prosenttia Nuukan osakekannasta ja noin 0,7 prosenttia Cleantech Investin osakekannasta.

Mielestäni kauppa kuulostaa varsin edulliselta. 143.100kpl CTI:n osakkeita on markkina-arvoltaan noin 400.000€. Nuukan tämän hetken arvo on FIM:in analyysin ja oman arvioni mukaan 30-40M€, joten 11,1% sen osakkeista olisi arvoltaan 3,3-4,4M€. Näin ollen vaihdossa saadaan 8-11 kertainen arvo CTI:n osakkeille. Toki myös CTI on tällä hetkellä markkinoilla sekä FIM:in että omien laskelmieni mukaan aliarvostettu. Cleantech Invest tarjoaa selkeästi salkkuyhtiöilleen niin paljon lisäarvoa, että se saa hankittua itselleen vastineeksi lisäomistusta erittäin edullisesti. Osakkeenomistajat tulevat hyötymään tästä huomattavasti.

Nuuka Solutions on katsauskaudella solminut useita asiakkuuksia Ruotsissa ja Suomessa. Nuuka jatkoi toimituksia uusille ja aiemmin solmituille asiakkuuksille Pohjoismaissa, USA:ssa ja Kiinassa. Nämä projektit sisältävät myös uusia toiminnallisuuksia Nuukan järjestelmässä, kuten kysyntäjoustopalvelun. Q4 aikana yhtiö tulee toimittamaan ensimmäisen merkittävän projektinsa Yhdysvaltoihin, jossa asiakkaana on Global Fortune 500 yhtiö, ja toteutuskohteena on heidän pääkonttorinsa.

Vaikka tarkempia kasvulukuja ei ole tarjolla, voidaan kaikesta päätellä, että Nuuka tulee olemaan suuressa roolissa CTI:n salkussa. Yhtiö on arvioni mukaan nyt salkun toiseksi arvokkain omistus Nocartin jälkeen. Nuukan maailmanlaajuinen laajentuminen on ollut todella vakuuttavaa.

Muistetaan myös, että jo vuoden 2016 lopussa Nuuka ilmoitti aikeistaan listautua 2017 aikana Tukholman First North –listalle. Olisi todella kiinnostavaa nähdä, kuinka yhtiö hinnoiteltaisiin pörssissä.

 

Sofi Filtration toimitti katsauskaudella jäteveden suodatusratkaisunsa kolmeen voimalaitokseen. Yhtiö sai katsauskaudella kaksi jatkotilausta samalle ratkaisulle. Sofi testasi laboratoriossaan, ja totesi toimivaksi, ratkaisuaan laivojen SOx-jätevesien puhdistukselle. Yhtiö vastaanotti myös ensimmäisen tilauksensa Yhdysvaltoihin, joka on öljy- ja kaasukenttien jäteveden puhdistukseen liittyvä pilotti.

Täältä löydät Sofi Filtrationin referenssejä Suomessa:  http://www.sofifiltration.com/references/

Sofi on onnistunut solmimaan useita merkittäviä asiakkuuksia, ja yhtiön tilanne näyttää mielestäni erittäin lupaavalta. Yhtiön arvo CTI:n salkussa on vielä varsin pieni, mutta on kiinnostavaa seurata löytyisikö tästä vielä suurempaakin potentiaalia.

 

Nocart edistyi uusissa ja aikaisemmin raportoiduissa hankkeissaan Afrikassa ja Aasiassa. Sambian hanke etenee ja hankkeen ensimmäinen osa on nyt valmis toimitettavaksi. Nocartin vahva projektikanta muodostaa strategian loppuvuodelle 2017 ja vuodelle 2018, kun yritys tuo uusia tuotteita uusille markkinoille maailmanlaajuisesti. Biomassa- ja kaasutusteknologiat ovat ratkaisuja, joissa Nocart keskittyy omien resurssiensa kehittämiseen. Nämä innovaatiot auttavat Nocartia jatkamaan viiden viime vuoden voimakasta kasvua.

Nocart on CTI:n ylivoimaisesti merkittävin omistus, ja siten olisinkin toivonut siitä tarkempaa tietoa. On mukavaa kuulla, että Sambian projekti on edennyt, ja projekteja riittää myös ensi vuodelle, mutta sijoittajille pitäisi ehdottomasti tarjota tarkempaa tietoa yhtiön näkymistä. Esimerkiksi projektikannan arvo tai arvio ensi vuoden kasvusta olisi todella olennaista tietoa, jota ei pitäisi pimittää sijoittajilta. Nythän ei ole saatu minkäänlaisia numeroita yhtiöstä tuon alkuvuodesta tulleen Sambian 200M$ projektin tiedotteen jälkeen. Nocartin kasvu on kriittistä Cleantech Investin arvon kannalta, ja tämä tiedon puutteen aiheuttama epävarmuus näkyy myös osakekurssissa.

 

Eagle Filtersin mukaan Euroopan maakaasumarkkinat ovat osoittaneet merkkejä kasvusta tämän vuoden aikana, mikä tuo Eaglelle lisää mahdollisuuksia. Myyntitoiminnan pääpaino on katsauskaudella ollut yhteistyökumppanien tukemisessa ja koulutuksessa. Eagle Filters työskentelee Cleantech Investin kanssa myyntiyksikön perustamiseksi Yhdysvaltoihin. Eagle Filtersin myynti ylitti edellisen vuoden liikevaihdon jo kuluvan vuoden syyskuun alussa.

Eagle on portfolion harvoja voittoa tekeviä firmoja. Sen 2016 liikevaihto oli 1,4M€, ja tämä on siis ylittynyt jo 2017 syyskuun alussa. FIM analyysin mukaan 2020e liikevaihto olisi 20M€. Tämä lienee mahdollista saavutta.

Vuoden 2017 alkupuoliskolla yhtiön tuotteet saivat tiukan ja pitkän testausprosessin jälkeen maailman suurimman kaasuturbiinien operaattorin Engien hyväksynnän. Useita Engien toimeksiantamia projekteja eri puolilla maailmaa on arvioitavana, ja ensimmäiset projektit on toimitettu. Myös lukuisat muut suuret laitokset eri puolilla maailmaa ovat testanneet Eagle Filtersin tuotteita ja aikovat ottaa teknologian käyttöön muissa toimipaikoissaan.

 

Swap.com jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista. Erityisesti PR-ponnistelut tuottivat näkyvyyttä: Swap.com on ollut esillä niin Vogue- että People -lehdessä sekä useissa TV-ohjelmissa. Swap.com oli kutsuttuna mukaan yhtenä Euroopan 15:sta huippuyrityksestä, jotka osallistuivat Piilaakson eurooppalaiseen innovaatiopäivään. Back-to-school ostoskausi oli yhtiöllä vahva ja nyt Swap.com valmistautuu vuoden lopun loma-aikaan ennakoiden vahvaa kautta. Swap.com aikoo lanseerata Android-sovelluksensa marraskuussa 2017.

Swapin kasvu on ollut vakuuttavaa. Yhtiön verkkokaupassa on myynnissä jo yli 2 miljoonaa eri tuotetta. Tuloksentekokyvystä olisi mukava saada tietoa.

 

 

Watty on katsauskaudella keskittynyt Watty 500:n laitteistojen asennuksiin Tukholmalaisten kuluttajien koteihin. Kolmannella vuosineljänneksellä yritys sai purettua asiakastilausjononsa ja toimitettua loppuunmyydyn Watty.io –tuotteen ensimmäisen erän, ja yhtiö vastaanottaa nyt uusia Watty.io –tuotteen tilauksia. Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä Watty tulee julkaisemaan merkittävän tuotepäivityksen, ja samanaikaisesti yhtiö neuvottelee kaupallisista kumppanuuksista suurien eurooppalaisten energia-yhtiöiden kanssa.

 

Aurelia Turbines aloitti turbiiniensa sarjatuotannon Lappeenrannan tehtaalla. Ensimmäiset turbiinit toimitetaan suomalaisille asiakkaille. Vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiö keskittyy lähinnä tuotannon ja testausympäristön rakentamiseen.

 

PlugSurfing kasvatti katsauskaudella käyttäjäkantaansa vahvemmin kuin koskaan aiemmin yrityksen historiassa, 30 893:sta käyttäjästä 37 924: ään (22% kasvu). PlugSurfingin maksuratkaisun kattama latauspisteverkko kasvoi 45 876 latauspisteestä 49 100: een (7% kasvu). Yritys voitti Allegolta tarjouksen olla suositeltavin EMP-ratkaisu Flanderin alueella Belgiassa, ja sille myönnettiin 50 000 euron M-rahaston tuki Saksan liikenneministeriöltä. Yhtiön tuotelanseerauksiin kuuluu sekä parannettuja että päivitettyjä ratkaisuja sähköautojen yksityis- ja yritysomistajille.

 

Yhteenveto

Cleantech Investin meno kuulostaa sinänsä edelleen hyvältä. Useat yhtiöt etenevät tavoitteitaan kohti. Mitään erityisen merkittävää uutta tietoa katsaus ei kuitenkaan tarjonnut.

Puolivuotiskatsauksen jälkeen, eli viimeisen 2kk aikana, on julkaistu muutama tiedote, joihin markkina ei ole juurikaan reagoinut. Puolivuotiskatsaus oli lähinnä yleistä tietoa yhtiöiden toiminnasta, sekä niiden ympäristövaikutuksista kertomista. Ainoa merkittävä kerrottu luku oli osakkuusyhtiöiden yhteenlasketun liikevaihdon nelinkertaistuminen ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Q3 ajalta ei sitäkään tietoa saatu.

Kaikkien tiedotteiden ja katsausten jälkeen jää aina sellainen olo, että haluaisi sijoituksestaan vähän enemmän konkreettista tietoa. Kuten vaisuista kurssireaktioista jälleen voi päätellä, muutkin sijoittajat haluaisivat jotakin nyt tarjotun tiedon lisäksi.

Sijoittajien on tällä hetkellä mahdotonta muodostaa käsitystä osakkeen oikeasta arvosta. CTI ei tarjoa juuri mitään taloudellista tietoa osakkuusyhtiöistä. Ei liikevaihtoja, ei ennusteita, ei sopimusten arvoja. Sen sijaan kiillotetaan yhtiön brändiä ja hehkutetaan ympäristövaikutusta. Onko tarkoituksena saada ihmiset kiinnostumaan pelkästään maailman parantamisesta, ja sijoittamaan sokeana tietämättä tärkeitä talouslukuja?

Luulisin, että useimpien ihmisten sijoituspäätökseen vaikuttaa ainoastaan raha. Yhtiö voisi paremmalla viestinnällä varmasti saada useampia kiinnostuneita omistajia. Mikäli kaikki yhtiöt menevät oikeaan suuntaan, niin miksi niiden taloudellisia tietoja pitäisi salata? Silloinhan kurssikin reagoisi positiivisesti, ja vaikkapa yhtiön osakkeiden käyttö Nuukan diilin kaltaisissa vaihtokaupoissa olisi entistä järkevämpää.

 

Cleantech Invest vaikuttaa kuitenkin edelleen hyvältä pitkän tähtäimen sijoituskohteelta. Odottavan aika vain on pitkä, kun pimeässä tunnelissa mennään. Toivottavasti tilinpäätöksessä saadaan vähän tarkempia yhtiökohtaisia tietoja, sekä selkeämpiä tulevaisuuden näkymiä.

 

 

Q3 2017 tuloskausi

Tuloskausi on jo hyvässä vauhdissa, joten on aika hieman kommentoida menneitä ja tulevia itseäni kiinnostavia tulosjulkistuksia.

 

Kuluneella kaudella olen seurannut lähinnä Nokian, Nordean, Tokmannin, sekä Verkkokauppa.comin julkistuksia.

Nokiaa ja Nordeaa ostin reilusti salkkuuni, koska kurssireaktiot olivat mielestäni liioiteltuja. Kummallakin on keskipitkällä tähtäimellä luvassa nousua ja kasvavaa osinkoa. Molempia pidän laadukkaina yhtiöinä ja matalariskisinä sijoituskohteina.

Tokmanni ja Verkkokauppa.com toimivat molemmat kovasti kilpailulla ja matalakatteisella kaupan alalla. Kumpikin on tänä vuonna kärsinyt heikentyneestä kannattavuudesta, ja molempien kurssit ovat laskeneet vuoden huippulukemista huomattavasti.

Kaupan alalla on käynnissä murros. Kauppa siirtyy yhä enemmän verkkoon, ja näin ollen suomalaiset kaupat voivat saada myös ulkomaisia kilpailijoita. Kuluttajien hintatietoisuus kasvaa, koska netissä on helppoa ja nopeaa vertailla eri kauppojen hintoja.

On vaikeaa arvioida, kuinka Tokmannin kaltaisille kivijalkakaupoille käy vuosien saatossa. Verkkokauppa.com on tällä hetkellä erittäin hyvässä asemassa Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinalla, mutta haastaako vaikkapa Amazon sitä tulevina vuosina? Nythän Amazon on jo laajentamassa toimintaansa Ruotsiin.

 

Ensi viikolla on luvassa seuraavat julkistukset:

Viikko 44 / 2017

ti 31.10 Cleantech Invest
ti 31.10 Innofactor
ti 31.10 Raute

ke 01.11. Nokian Tyres

to 02.11. Capman
to 02.11. Martela
to 02.11. Sampo

pe 03.11. Next Games

 

Cleantech Invest tarjoaa neljännesvuosittain vain kevyen yhteenvedon kvartaalin tapahtumista, koska First Northin yhtiöiden ei tarvitse julkaista varsinaista taloudellista katsausta kuin puolivuosittain. Ei siis ole juurikaan odotuksia tämän suhteen. Cleantech Invest esittelee uuden pitkän tähtäimen strategiansa kuukauden päästä 29.11.

Innofactor antoi juuri negatiivisen tulosvaroituksen, jossa kerrottiin Q3 käyttökatteen olevan selvästi negatiivinen. Katsaukselta odotan lisätietoa varoitukseen johtaneista syistä, sekä arviota siitä, milloin päästään taas voiton puolelle.

Raute on mukana listallani vain siksi, että se nousi hiljattain Inderesin Top-3-listalle. En ole itse vielä juurikaan perehtynyt yhtiöön.

Nokian Renkaat on mielestäni erittäin laadukas ja varmalla pohjalla oleva yhtiö. Olen omistanut sitä itsekin, mutta myin osakkeet viime aikojen voimakkaan kurssinousun takia. Mikäli arvostus jossain vaiheessa palautuu sopivaksi, niin harkitsen jälleen ostoa. Nokian Renkaiden kysyntä on kovaa, ja uusia tehtaita ja tuotantolinjoja on tulossa lähivuosina, joten tuloskasvuakin voidaan odottaa pitkällä tähtäimellä.

Capman on sopivasti hinnoiteltu sijoitusyhtiö, joka maksaa korkeaa kasvavaa osinkoa. Harkitsen tätä myös omaan salkkuuni.

Martela on antanut jo kaksi negatiivista tulosvaroitusta lyhyen ajan sisällä. Ongelmat johtuvat pääosin tietojärjestelmäuudistuksesta. Olisi mukavaa kuulla tarkemmin, missä mennään tällä hetkellä. Osake on edullisesti hinnoiteltu, joten voisi olla oston paikka, mikäli alkaa näyttää siltä, että ongelmat ovat takanapäin.

Sampo kuuluu laadukkaimpiin ja parhaiten johdettuihin Helsingin pörssin yhtiöihin. Maksaa myös reilua kasvavaa osinkoa. Mikäli arvostustaso hieman tippuisi, voisin ottaa tämän takaisin salkkuuni.

Next Gamesin kurssi oli hurjassa nousussa uuden pelin trailerin julkaisun jälkeen. Kiinnostavaa kuulla yhtiön kommentteja lähiaikojen näkymistä.

 

Jännittävää tuloskautta on vielä jäljellä seuraavillakin viikoilla. Eniten odotan 09.11. tuloksensa julkistavaa Lehtoa ja 08.11. Suomen Hoivatiloja. Lehtoa on todella suuri siivu salkussa, ja Hoivatiloja olen ajatellut ottaa takaisin salkkuun, kun kurssi on jälleen laskenut sopivalle tasolle.

 

 

Ostopaikkoja

 

Mitä osakkeita voisin ostaa juuri nyt?

Tässä muutamia esimerkkejä erilaisilla tähtäimillä ja riskitasoilla.

 

 

Matalan riskin ostopaikat

 

Lyhyt tähtäin: Lehto Group

Kurssit_Lehto

Lehdon kurssi on laskenut muutaman kuukauden aikana noin 10%, vaikka yhtiön tilanne näyttää kaikin puolin hyvältä. Uusia projekteja on julkistettu, ja aikaisemmin saatujen tietojen perusteella toisella vuosipuoliskolla valmistuu useita merkittäviä kohteita. Tosin suuren Lippulaiva-projektin lopullisen sopimuksen tekeminen siirtyy ensi vuodelle. Kirjoitin aiheesta myös aikaisemmin.

Sijoittajat ovat ilmeisesti huolissaan alkuvuoden heikosta kannattavuudesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittoprosentti oli 8,6%. Ohjeistuksen mukaan liikevoiton kertyminen painottuu vuoden toiselle puoliskolle ja koko vuoden liikevoiton ennakoidaan olevan yli 10% liikevaihdosta. Mikäli loppuvuonna kertyy liikevoittoa ohjeistuksen mukaisesti, on tiedossa reipasta kurssinousua.

Rakennusala on viime vuosina yleisesti ottaen kasvanut vahvasti. Kasvu saattaa taittua tulevina vuosina, joten siksi pidän tätä toistaiseksi vain lyhyen tähtäimen sijoituksena. Lehdon kasvu on kuitenkin ollut rakennusyhtiöistä aivan omaa luokkaansa, ja Lehdon toimintatavat ovat edistyksellisiä. Mikäli markkinaosuuksia saadaan lähivuosina vietyä myös Ruotsissa Suomen tapaan, voi tuloskasvu olla erittäin vahvaa myös keskipitkällä tähtäimellä.

Lehdon Q3 tulos julkaistaan torstaina 09.11.

 

Keskipitkä tähtäin: Nokia

Kurssit_Nokia.png

Nokia julkaisi juuri Q3-raporttinsa, ja kurssi romahti. Sijoittajat eivät olleet tyytyväisiä heikentyneisiin 2018 näkymiin. Hieman pitemmällä tähtäimellä potentiaalia kuitenkin on, ja nyt onkin hyvä ostopaikka muutaman vuoden holdausta ajatellen. Nokia tarjoaa myös parempaa tulosta odotellessa mukavaa 4,5% osinkotuottoa.

 

Pitkä tähtäin: Suomen Hoivatilat

Kurssit_Hoivatilat

Suomen Hoivatilojen osakkeelle on pitkällä tähtäimellä helppo löytää ostoperusteita. Hoivakiinteistöjen kysyntä tulee jatkuvasti nousemaan väestön ikääntymisen myötä. Riskitaso on matala kiinteistöjen pitkien vuokrasopimusten ja korkean vuokrausasteen takia. Miinuksena on toistaiseksi hyvin vaatimaton noin prosentin osinkotuotto.

Kuluvan vuoden aikana kurssi on pysytellyt samalla tasolla muutamia lyhyitä nousupiikkejä lukuunottamatta. Nyt onkin hyvä paikka ostaa.

Suomen Hoivatilat julkaisee Q3-raporttinsa keskiviikkona 08.11. Odotettavissa on tasaisen vahva raportti. Ohjeistuksen nosto nykyisestä varovaisesta tasosta on myös mahdollinen.

 

Yhteenveto matalan riskin ostopaikoista:

suositus_matala

 

 

Kohtalaisen riskin ostopaikat

 

Lyhyt tähtäin: Tokmanni

Kurssit_Tokmanni

Tokmannin tulos on ollut tänä vuonna viime vuotta heikompi, ja kurssi on reagoinut siihen todella voimakkaasti. Mielestäni osake on tällä hetkellä hyvin edullinen. Liikevaihto on kasvanut ja tulee vielä kasvamaan uusien myymälöiden ansiosta. Tokmannin osinkotuottoa on vaikea ennustaa tälle vuodelle, mutta se lienee 6% paikkeilla. Mikäli joulukauppa sujuu normaaliin tapaan, luulisin osakekurssin nousevan Q4-tulosjulkistuksen jälkeen.

Olen kirjoittanut Tokmannista myös aikaisemmin:

Analyysi: Tokmanni

Tokmanni-paniikki

 

Keskipitkä tähtäin: Verkkokauppa.com

Kurssit_Verkkis

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvaa joka vuosi voimakkaasti, mutta tuloskasvu on tänä vuonna hyytynyt tiukan kilpailutilanteen takia. Kurssi on reagoinut tähän voimakkaasti, joten nyt on hyvä paikka ostaa.

Yhtiön skaalautuvat matalat kiinteät kulut auttavat tuomaan tulosta, mikäli markkinaosuuksien voittaminen jatkuu. Hyvässä skenaariossa osakkeella voi tehdä muutaman vuoden aikana mukavat voitot, mutta osakkeen melko korkeat arvostuskertoimet ja kova kilpailu alalla pitävät riskin kohtuullisen korkeana.

 

Pitkä tähtäin: Cleantech Invest

Kurssit_Cleantech

Yrityskiihdyttämö Cleantech Invest on tuottanut omistajilleen valtavat voitot viime vuosina. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Cleantech Investin omistuksiin kuuluu useita erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa olevia korkean potentiaalin kasvuyhtiöitä.

Tämän vuoden nousupiikki johtui Nocartin suuresta sopimuksesta, ja lisää vastaavia diilejä lienee luvassa ensi vuonna. Muutkin omistukset ovat kertoneet useista tärkeistä edistysaskelista tänä vuonna, mutta kurssi on pysynyt hyvin maltillisella tasolla.

Riski jakautuu useiden eri omistusten kesken, joten se pysyy kohtuullisena.

Tutustu yhtiöön aiemmissa kirjoituksissani:

Cleantech Invest

Cleantech Invest 2017 H1

 

Yhteenveto kohtalaisen riskin ostopaikoista:

suositus_koht

 

 

Korkean riskin ostopaikat

 

Lyhyt tähtäin: Martela

Kurssit_Martela

Martelan kurssi on tullut todella rajusti alas tänä vuonna. Yhtiö on antanut jo kaksi negatiivista tulosvaroitusta. Tilausten suhteen on ilmeisesti ollut hiljaista, ja lisäksi tietojärjestelmäuudistuksen kanssa on ilmeisesti ollut vakavia ongelmia.

Yhtiön tiedotus on ollut heikkoa, ja sen takia tilanne on hyvin epävarma. Ei ole vielä tiedossa ovatko tietojärjestelmäongelmat ohi, tai kuinka kauan ne vielä vaikuttavat tuloksentekoon. Lohtua tuo kuitenkin NCC:n kanssa tehty sopimus toimistokalusteiden toimituksesta kaikkiin pohjoismaihin.

Ongelmien laajuudesta ja yhtiön todellisesta tilanteesta ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa, joten riskiä voi pitää korkeana. Tosin kurssi on tullut todella rajusti alas, joten markkina hinnoittelee huonoa skenaarioa. Mikäli ongelmat on saatu hoidettua Q3 aikana, saattaa tilanne korjaantua hyvin nopeasti. Lisäksi uuden tietojärjestelmän avulla päästään tulevaisuudessa myös kannattavuusparannuksiin, joten tulos tulee hyvässä skenaariossa kasvamaan, vaikka liikevaihto pysyisi vain ennallaan.

Martelan osinkoa on haastava ennustaa tässä tilanteessa, mutta se voi olla jopa 6% paikkeilla. Tämä rajaa osakkeen laskuvaraa.

Martela julkaisee Q3-katsauksen torstaina 02.11.

 

Tässä tiedotteita Martelan tietojärjestelmäuudistuksesta:

https://www.sulava.com/2017/05/case-martela-office-365-liiketoiminnan-tukena/

https://www.enfo.fi/Asiakkaita/Martela

 

Keskipitkä tähtäin: Innofactor

Kurssit_Inno

Innofactor on käynyt läpi tänä vuonna melkoisen kurssirallin. Liikevaihto on kasvanut mukavasti, mutta Q2 kannattavuus oli pettymys, ja nyt viimeisimpänä kerrottiin Q3 käyttökatteen jäävän selkeästi negatiiviseksi. Tämä oli markkinoille liikaa, ja osake romahti alle alkuvuoden tason. Kesällä oltiin kuitenkin tältä vuodelta jopa 60% voitolla.

Tulosvaroituksessa kerrotun negatiivisen käyttökatteen syyt jäivät toistaiseksi epäselviksi. Omistajat ovat varmaankin tuohtuneita huonoon tiedottamiseen. Toivottavasti lisätietoa saadaan Q3-katsauksessa tiistaina 31.10.

Mielestäni kurssilasku on ylireagointia, mutta epäselvän tilanteen takia riski on korkea osakkeen matalasta arvostuksesta huolimatta.

 

Pitkä tähtäin: Remedy

Kurssit_Remedy

Remedy listautui pörssiin toukokuun lopussa 5,65€ osakekohtaiseen hintaan, ja on tuottanut omistajilleen jo mukavan lähes 20% voiton.

Peliyhtiöt ovat mukavia tulokkaita myös Helsingin pörssiin. Vaikka Remedyn pelit ovatkin aikaisemmin menestyneet hyvin, ei se takaa tulevien pelien onnistunutta myyntiä. Potentiaali on yksittäisten pitkäkestoisten peliprojektien varassa, joten riski on laadukkaallakin peliyhtiöllä korkea, ja tähtäin on oltava kaukana.

 

Yhteenveto korkean riskin ostopaikoista:

suositus_korkea

 

Tavoitehinnat ovat Inderesiltä ja FactSetiltä.

Nämä eivät ole ostosuosituksia, vaan pelkästään omia mielipiteitäni.
Jokainen tekee omat sijoituspäätöksensä itse ja omalla vastuullaan.